Tréninky KARTARENA

Využijte možnosti tréninků v našem areálu

Návštěvníci jsou během pobytu v areálu KARTARENA Cheb povinni, mimo dodržování obecně platných právních předpisů a provozního řádu areálu dbát pokynů obslužného personálu.

MOTOKÁRY (soukromé)

Trénink

Více informací

MOTORKY

Trénink

Více informací

SUPERMOTO

Trénink

Více informací